Община...

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

АКТУАЛНИ НОВИНИ

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария” по Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане (ППЗСП).

ПЛАНОВЕ, ПРОЕКТИ, СТРАТЕГИИ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТА

ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ

 

Кмет на Общината

Лютфи Реянов Рюстемов

Работно време на администрацията 
08:00 ч. - 17:00 ч.

За връзка
Тел.:   + 359 6039 2222

Сигнали мнения и препоръки

obstinaopaka@abv.bg

Вход

raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg0raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpgraw/uploads/opak.jpg