Предоставяне за информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за обществен достъп

Предоставяне за информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за обществен достъп