ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА 2019

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изменен варият на документацията за участие

Заповед за класиране