Граници на районите, видът на извършваните услуги по чл.62 от ЗМТД и честотата на сметоизвозване за 2018 год.

Граници на районите, видът на извършваните услуги по чл.62 от ЗМТД и честотата на сметоизвозване за 2019 год.