ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 04.04.2021 ГОД.

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

ЗАПОВЕД ОТНОСНО МЕСТАТА И АДРЕСИТЕ ЗА ОКАЧВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.91 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 4 април 2021 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.91 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

 

На Портала за електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“ са разработени и публикувани шест електронни услуги във връзка с предстоящите на 4 април 2021 г. парламентарни избори:

1.            910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/a1ec83b0-fc1a-4856-bcce-facd2cbc869e

2.            910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/8c57a798-fd12-4aa6-9731-0f09914cdd67

3.            910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК): https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ea956069-7ca0-4b4d-8a5a-9c79851127dd

4.            910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК) : https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/99bca052-49cc-47e6-a21a-8bf4e1b302ee

5.            910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)  https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ab3e4642-d98a-442a-bc2a-33d136b29284

6.            910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/c78ba558-8bd6-4a46-8c47-a3b90bf8f152

Новите услуги са публикувани в раздел „Парламентарни избори 2021 – електронни услуги“ на Портала на ДАЕУ, на адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency

 

По повод предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021г. Централната избирателна комисия  е изработила 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

В тази връзка ЦИК се обърна към НСОРБ с молба за съдействие за разпространение на видеоклиповете.

Видеоклиповете могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания“: https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video

При необходимост могат да бъдат предоставени и в друг формат.

 

Заповед относно поставяне на агитационни материали

Заповед относно образуване на подвижна избирателна комисия

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.91 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

 

Уведомяваме Ви, чечрез Единения модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услугиеразработена и публикуванаследната новаелектроннауслуга:

910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/790f7f3b-aa42-4f26-b2d8-f09b96b391da

Заповед относно дежурен телефон за помощ в изборния ден


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА  от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

Информация относно звената "Български документи за самоличност" в ОДМВР - Търговище