П О К А Н А

публично обсъждане на отчета на бюджет 2021 год.


Уважаеми граждани на Община Опака,


Каним ви да участвате в публичното обсъждане на отчета на бюджет 2021 г. на Община Опака, което ще се проведе на 18.07.2022 год. от 10 ч. в засезателна на Общински съвет - Опака в сградата на Общинска администрация гр. Опака при спъзването на всички противоепидемични мерки.


С уважение,

МЕХИДИН КАДИРОВ

Кмет на Община Опака