Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии

Заповед № РД-09-94/02.04.2019 год.

Заповед № РД-09-142/21.05.2020 год.

Заповед № РД-09-78/01.03.2021 год.