Ръководство на общината

 

 

Мехидин Мехмедов Кадиров – Кмет на община Опака”
Роден на 20.01.1973г.  в гр. Попово

Образование и квалификация:
Средно образование  завършва през 1991г. в ЕСПУ „Христо Ботев” гр. Попово. През 1999г. завършва магистратура в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” със специалност Турска филология. Завършил е право по шест годишна магистърска програма във Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий”.

Професионална дейност:
1994г. - 1996г. – възпитател в ОУ”Христо Смирненски” с. Горско Абланово, общ. Опака
1996г. – 1997г. – учител в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Гърчиново, общ. Опака
1997г. – март 2005г. – възпитател в ОУ „В.Левски” с. Крепча, общ. Опака
март 2005г. – септември 2005г. – директор на дирекция „Обща администрация” в Общинска администрация гр. Опака
октомври 2005г. – 2007г. – учител в ОУ „В.Левски” с. Крепча, общ. Опака
2008г. – юни 2008г. – директор на дирекция „АПИО” в Общинска администрация гр. Опака
От 01.07.2008г. – Зам. кмет  „Социални дейности”

Владее руски език.

 

Румен Ганчев Петков - Зам.-кмет на община Опака


Бахар Бахтишенова Мустафова - Зам.-кмет на община Опака
родена на 11.10.1989 г. в гр. Бабаески, Р. Турция;


Образование и квалификация:
Средното си образование зъвършва през 2008 год. в СУ "Васил Левски" гр. Опака;
През 2012 год. зъвръшва бакалавър в Икономически университет - гр. Варна със специалност "Счетоводство и контрол";


Професионална дейност:

2011 - 2012 год. - Оперативен счетоводител в "Гайд Лайн" ЕООД, гр. Опака;
2012 - 2016 год. - Служител "Човешки ресурси и ТРЗ" в "Зенон БГ" ООД, Завод за кабелни инсталации в гр. Търговище;
2017 - 2018 год. - Мениджър ключови клиенти "Би Енд Джи ЕУ" гр. Търговище, Туристическа и застрахователна дейност;
от януари 2019 год. до ноември 2019 год. - Менидър Асистент в "Бронтес БС" ООД, хотел "Терра Европа" гр. Търговище;
от ноември 2019 до момента - зам.-кмет "Образование и социални дейности"

Владее английски език;

 

Секретар на Общината


Галя Неделчева Кулева – Секретар на Община Опака
Родена на 18.02. 1968г. в гр. Попово.

Образование и квалификация:
Средно образование завършва през 1986г. в ЕСПУ „Христо Ботев” гр. Попово. През 1991 г. завършва магистратура във ВФСИ „ Д.А.Ценов”  Свищов със специалност „Счетоводство и контрол. През 1998г. придобива учителска правоспособност в русенския университет „Ангел Кънчев”.

Професионална дейност:
1991г. - 1997г. – директор на Общински център за социални грижи в Община Опака
1997г. - 2000г. – учител по икономика в СОУ „В.Левски” гр. Опака
2000г.– 2005г. - директор на Дирекция „Обща администрация” в Община Опака
От ноември 2005г.  – Секретар на Община Опака.

Владее руски и английски език.

Директори на дирекции


Феим Юсменов Феимов
Директор на дирекция „Обща администрация”
Тел. 060392222
e-mail: obstinaopaka@abv.bg Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва JavaScript поддръжка за да го видите

Юксел Мехмед Ферзу
Директор на дирекция „Специализирана администрация”
Тел. 060392222       
e-mail: obstinaopaka@abv.bg Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва JavaScript поддръжка за да го видите


Главен счетоводител

Байсе Арифова Хасанова
Тел.  060392222