СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ОБЩИНА ОПАКА

Система за защита на личните данни на Община Опака 2019