Предоставяни административни услуги

Такси и цени на услуги на територията на Община Опака