Протоколи от заседания на Общинския съвет - мандат 2007-2011г.

Протоколи от Заседания на ОбС - Опака

 

Протокол 1 Протокол 15  Протокол 42

Протокол 2

Протокол 16  Протокол 43
Протокол 3 Протокол 17  Протокол 44
Протокол 4 Протокол 18  Протокол 45
Протокол 5 Протокол 19  Протокол 46

Протокол 6

Приложение към Протокол 19  Протокол 47
Протокол 7 Протокол 20  Протокол 48
Протокол 8 Протокол 21  Протокол 49
Протокол 9 Протокол 22  Протокол 50
Протокол 10 Протокол 23  Протокол 51
Протокол 11 Протокол 24  Протокол 52
Протокол 12 Протокол 25  Протокол 53
Протокол 13 Протокол 26  Протокол 54
Протокол 14 Протокол 27  Протокол 55
  Протокол 28  Протокол 56
  Протокол 29  Протокол 57
 

Протокол 30

 Протокол 58
  Протокол 31  Протокол 59
  Протокол 32  Протокол 60
  Протокол 33  Протокол 61
  Протокол 34  Протокол 62
  Протокол 35  Протокол 63
  Протокол 36  Протокол 64
  Протокол 37  Протокол 65
 

Протокол 38

 Протокол 66
 

Протокол 39

 Протокол 67
  Протокол 40  
  Протокол 41