Решения на Общинския съвет - мандат 2007-2011г.

Решения на ОБС

 

Решения от Протокол 1 Решения по протокол 31                           Решения по Протокол 62                                     
Решения от Протокол 2 Решения по протокол 32 Решения по Протокол 63
Решения от Протокол 3 Приложение към Протокол 32 Решения по Протокол 64
Решения от Протокол 4                   Решения по протокол 33 Решения по Протокол 65
Решения от Протокол 5 Решения по протокол 34 Решения по Протокол 66
Решения от Протокол 6 Решения по протокол 35 Решения по Протокол 67
Решения от Протокол 7 Решения по протокол 36  
Решения от Протокол 8 Решения по протокол 37  
Peшения от Протокол 9 Решения по протокол 38  
Peшения от Протокол 10 Решения по протокол 39  
Peшения от Протокол 11 Решения по протокол 40  
Решения от Протокол 12 Решения по протокол 41  
Решения от Протокол 13 Решения по Протокол 42  
Решения от Протокол 14 Решения по Протокол 43  
Решения от Протокол 15 Решения по Протокол 44  
Решения от Протокол 16 Решения по Протокол 45  
Решения от Протокол 17 Решения по Протокол 46  
Решения от Протокол 18 Решения по Протокол 47  
Решения от Протокол 19

Решения по Протокол 48

Решения по Протокол 49

Решения по Протокол 50

 
Решения от Протокол 20 Решения по Протокол 51  
Решения от Протокол 21 Решения по Протокол 52  
Решения от Протокол 22 Решения по Протокол 53  
Решения от Протокол 23 Решения по Протокол 54  
Решения от Протокол 24 Решения по Протокол 55  
Решения от Протокол 25 Решения по Протокол 56  
Решения от Протокол 26 Решения по Протокол 57  
Решения от Протокол 27 Решения по Протокол 58  
Решения от Протокол 28 Решения по Протокол 59  
Решения от Протокол 29 Решения по Протокол 60  
Решения от Протокол 30 Решения по Протокол 61