ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ОбС МАНДАТ 2015 - 2019

Протокол 1 от 06.11.2015 год.

Протокол 2 от 27.11.2015 год.

Протокол 3 от 21.12.2015 год.

Протокол 4 от 22.01.2016 год.

Протокол 5 от 01.02.2016 год.

Протокол 6 от 02.03.2016 год.

Протокол 7 от 08.04.2016 год.

Протокол 8 от 27.05.2016 год.

Протокол 9 от 24.06.2016 год.

Протокол 10 от 28.07.2016 год.

Протокол 11 от 29.08.2016 год.

Протокол 12 от 30.09.2016 год.

Протокол 13 от 28.10.2016 год.

Протокол 14 от 25.11.2016 год.

Протокол 15 от 23.12.2016 год.

Протокол 16 от 27.01.2017 год.

Протокол 17 от 24.02.2017 год.

Протокол 18 от 17.03.2017 год.

Протокол 19 от 21.04.2017 год.

Протокол 20 от 12.05.2017 год.

Протокол 21 от 09.06.2017 год.

Протокол 22 от 20.07.2017 год.

Протокол 23 от 18.08.2017 год.

Протокол 24 от 01.09.2017 год.

Протокол 25 от 02.10.2017 год.

Прооткол 26 от 17.11.2017 год.

Протокол 27 от 18.12.2017 год.

Протокол 28 от 26.01.2018 год.

Протокол 29 от 26.02.2018 год.

Протокол 30 от 16.03.2018 год.

Протокол 31 от 16.04.2018 год.

Протокол 32 от 04.05.2018 год.

Протокол 33 от 08.06.2018 год.

Протокол 34 от 28.06.2018 год.

Протокол 35 от 31.08.2018 год.

Протокол 36 от 28.09.2018 год.

Протокол 37 от 31.10.2018 год.

Протокол 38 от 30.11.2018 год.

Протокол 39 от 19.12.2018 год.

Протокол 40 от 31.01.2019 год.

Протокол 41 от 28.02.2019 год.

Протокол 42 от 28.03.2019 год.

Протокол 43 от 12.04.2019 год.

Протокол 44 от 20.05.2019 год.

Протокол 45 от 21.06.2019 год.

Протокол 46 от 31.07.2019 год.

Протокол 47 от 23.08.2019 год.

Протокол 48 от 27.09.2019 год.