Решение на ОбС Опака относно приемане на бюджета на общ. Опака за 2014г. и приложения

Решение на ОбС Опака относно приемане на бюджета на общ. Опака за 2014г. и приложения

Документация

 

РАЗХОДИ

ПРИХОДИ

препис протокол 41 реш.211