РЕШЕНИЯ НА ОбС МАНДАТ 2015 - 2019

Решения по протокол 1

Решения по протокол 2

Решения по протокол 3

Решения по протокол 4

Решения по протокол 5

Решения по протокол 6

Решения по протокол 7

Решения по протокол 8

Решения по протокол 9

Решения по протокол 10

Решения по протокол 11

Решения по протокол 12

Решения по протокол 13

Решения по протокол 14

Решения по протокол 15

Решения по протокол 16

Решения по протокол 17

Решения по протокол 18

Решения по протокол 19

Решения по протокол 20

Решения по протокол 21

Решения по протокол 22

Решения по протокол 23

Решения по протокол 24

Решения по протокол 25

Решения по протокол 26

Решения по протокол 27

Решения по протокол 28

Решения по протокол 29

Решения по протокол 30

Решения по протокол 31

Решения по протокол 32

Решения по протокол 33

Решения по протокол 34

Решения по протокол 35

Решения по протокол 36

Решения по протокол 37

Решения по протокол 38

Решения  по протокл 39

Решения по протокол 40

Решения по протокол 41

Решения по протокол 42

Решения по протокол 43

Решения по протокол 44

Решения по протокол 45

Решения по протокол 46

Решения по протокол 47

Решения по протокол 48