„Доставка на въглища за общинска администрация, кметства, ЦДГ на територията на община Опака и ДСХ с.Гърчиново за отоплителен сезон 2014-2015 г.”

Документация