„Изготвяне на работен проект за обект - Ремонт на котелно помещение в СОУ „Васил Левски” в гр.Опака , община Опака”

Документация за участие „Изготвяне на работен проект за обект - Ремонт на котелно помещение в СОУ „Васил Левски” в гр.Опака , община Опака”

Съобщение

Протокол

Решение

Договор