„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на подпорна стена , УПИ I, кв.16, с.Крепча, община Опака, област Търговище”

документация за участие

решение и покана

протокол и решение

договор за изпълнение