Изготвяне на проект на общ устройствен план на Община Опака

Решение

Обявление

Документация

Съобщение