ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ

 

документация

резултати от процедурата

протокол за оценка

Решение № 4/31.07.2015 год.