„ДОСТАВКА НА ВЪГЛИЩА ЗА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ,КМЕТСТВА,ЦДГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА И ДСХ С.ГЪРЧИНОВО ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2015-2016г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ