„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улиците в населените места на територията на община Опака за оперативен сезон 2015 – 2016 със следните обособени позиции: Позиция І – Общинска пътна мрежа в границите на община Опака, Позиция ІІ – улици в гр. Опака, Позиция ІІІ – улици в с. Крепча и с. Голямо Градище, Позиция ІV – улици в с. Гърчиново, с. Люблен и с. Горско Абланово”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Протокол на комисия

Решение

Договори