Информация по проект „Социална и професионална интеграция на лица от рискови групи, чрез осигуряване на заетост в социално предприятие „

Информация по проект „Социална и професионална интеграция на лица от рискови групи, чрез осигуряване на заетост в социално предприятие „