Култура и традиции

Общината има изградени читалища, които са център на културната дейност. Към някои от тях са изградени самодейни състави. Изграденият музей в с. Горско Абланово също допринася за културния живот на населеното място. Състои се от три експозиции, отразяващи миналото на селото, боевете при с. Горно Абланово и Кацелово през Освободителната руско-турска война 1877-1878г. и бита и културата на населението от края на XIX и началото на XX век.


Разпределение на читалищата по населени места


Наименование

Населено място

НЧ “ПРОБУДА”

гр. Опака

НЧ “ИЗГРЕВ”

с. Крепча

НЧ “ПРОСВЕТА”

с. Люблен

НЧ “ХР. БОТЕВ”

с. Горско Абланово

НЧ “ХР. БОТЕВ”

с. Голямо Градище

НЧ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”

с. Гърчиново


Паметници на културата на територията на община Опака
 • Стена с имената на загиналите във войните от гр.Опака, находяща се в центъра на града.
 • Паметни плочи и барелефи на загиналите в Руско-турската освободителна война руски войници, находящи се в Парка на българо-руската дружба в с. Г. Абланово.
 • Скален манастир, находящ се югозападно от с. Крепча.
 • Антично селище, находящо се на един километър североизточно от с. Г. Абланово на площ от 100 дка.
 • Късноантична крепост, находяща се на 2,5 км южно от с. Г. Aбланово върху платото „Сърта”.
 • Антично селище, находящо се в новата част на с. Крепча.
 • Антично село, находящо се на 4 км северноизточно от с. Крепча;
 • Късноантична крепост, находяща се на 5 км югозападно от с. Крепча на десния бряг на р. „Калакоч дере”;
 • Късноантична крепост, находяща се на 6 км югозападно от с. Крепча на левия бряг на р. „Калакоч дере”;
 • Средновековно селище, находящо се на 2,5 км югозападно от с. Крепча;
 • Средновековен некропол, находящ се на 2,5 км югозападно от с. Крепча;
 • Антично селище и некропол, находящи се в северната част на гр. Опака;
 • Античен некропол, находящ се на 4 км североизточно от гр. Опака в посока на с. Крепча.

Традиции

Важно място в културния живот на община Опака заемат традициите, които са заложени в характера на местното население. Основните традиции са:

 • „Бабинден” – медицинският персонал на Общината обикаля града и селата за да събира средства за поликлиниката;
 • „Трифон Зарезан” – на този ден мъжете зарязват лозите и се избира Цар на лозята, характерни са също и конните надбягвания на този ден;
 • „Лазарка” – момиченца, облечени в народни носии обикалят по домовете, като пеят характерни песни за лазаруването и събират яйца в кошниците си;
 • „Великден”;
 • „Гергьовден” – задължително се коли агне за здраве, на вратите се окачват клончета от глог и на люлка се люлее за здраве;
 • „Пеперуда” – този обичай е характерен при наличие на суша;
„Коледа” – коледарите обикалят домовете със сурвакници в ръка и изпълняват песни, характерни за българския фолклор. Формирана е група от момчета, т.нар. „котки”, които известяват за идването на коледарите.

Фолклор

Певческа група, която е съставена от жени, продължава да радва публиката със своите неповторими изпълнения.

История на града

Центърът на общината гр. Опака е признат за град на 05.09.1984 год. с Указ на Държавния съвет на НРБ. Най- ранното опоменаване на Опака е в стар турски документ от 1573г. Опака е стародавно селище. Раждането му се крие около ІІ век, когато в неговите земи заживяват траки от племето кробизи. Предполага се, че името на селището произлиза от латинската дума “Опакус” – сенчесто място, “Опан” – бяла глина. Градът в действителност е разположен в сянката на хълмове, но съществуват и местности богати на халцидонови пясъци и бяла глина, които са ценна суровина за промишлеността. През всичките тези времена, от ІІ век до наши дни, Опака се развива в едно и също землище. През 1850 г. е открито първото училище в този край. Показателен е фактът, че преди да имат църква, будните тукашни жители са заложили на просветния храм. Със собствени средства и дарения през 1864г. е построена църквата “Св. Георги”, която е обявена за паметник на културата от местно значение.